Sa më të moçëm në moshë, aq më shumë njerëz sëmuren nga alchajmeri ose sëmundje të tjera dementive. Në rastin e demencës përshkallëzohet dëmtimi i indit trunor, duke përkeqësuar kështu kapacitetin e trurit. Sot demenca mund të zbulohet që në fazën e hershme. Një sqarim tek mjeku ose specialisti ndihmon për të kuptuar se si t’i qasemi asaj dhe se si ta trajtojmë drejt atë.

Harrestar? (PDF)